GMH/ÍNDICE A-Z

D132
1459, abril, 28
Querela presentada contra Álvaro Mosqueiro por roubo de trece ou catorce mil pares de brancas en ouro e prata. (fol. 41v)

Querella que deu (- - -) de Alvaro Mosqeiro.

Et despois desto, enna dita çidade d’Ourense, viinte et oyto dias de abril, en Ourense ennas casas de Ares Fernandes coengo et (- - -) deu querella ao dito Pero de Miranda alcallde, que presente estava, de Alvaro Mosqeiro, de como el et (- - -) lle tomaran et roubaran ata en contia de trese ou qatorse mill pares de brancas en ouro et prata, et diso (- - -) et que pedia ao dito alcallde que o prendese, senon que protestava etç. Et diso que reçebya a querella et podendoo aver que era prestes de faser del justiça etç. Tests. (- - -) criado do dito alcallde et Fernando meu criado.