GMH/ÍNDICE A-Z

D193
1459, maio, 16
O alcalde libera a Xoán de Oleiros da demanda interposta por Xoán García pola rotura dunha espada, recibido o seu xuramento de non ser culpable. (fol. 59v)

Joan d’Oleyros.

A XVI de mayo, audiençia das vesperas, Pero de Miranda alcallde deu por livre et quite a Joan d’Oleyros da espada que lle demandava Iohan Garçia et que quebrara por la quederençia, con juramento que feso que a non quebrantara por mal senon por la quederençia. Tests. Alvaro Fernandes pregoeiro, Gonçalvo de Monterroso, Lopo de Chorente, Gonçalvo de Monterroso.