GMH/ÍNDICE A-Z

D89
1459, abril, 14
Sentenza de Pedro de Miranda, alcalde da cidade e bispado, pola que os herdeiros de Rodrigo de Sandoval deberán pagar a Lopo Chamorro 53 mrs. mais as custas que aquel lle debía pola compra de pescado. (fol. 29v)
En este día Pero de Miranda, alcallde da çidade et obispado d’Ourense, mandou por sua sentença defenetiva a Martin Martyr et Vasco de Oyto, como erdeiros et conpridores de Rodrigo de Sandoval, que doje a terçeiro día dese et pagase a Lopo Chamorro que presente estava çincoeenta e tres mrs. vellos con as costas dereytas que o dito Lopo Chamorro jurou que lle devía de pescado que lle vendera et lle dera en seu nomme Tereija Ares, e jurou eso meesmo que lle dera o pescado ao dito Rodrigo de Sandoval en nomme do dito Lopo Chamorro et que non ouvera mays de XX.- que dera ao dito Lopo Chamorro e lle ficara devendo do dito costal de pescado os ditos L III.Tests. Joan de Meijonfrío et Diego Rodrigues, Fernando Afonso da Torre. (fol. 29v)