GMH/ÍNDICE A-Z

D90
1459, abril, 14
María Fernández querélase contra Catarina das Seixas por insultos e inxurias. (fol. 30)
En este dia día deu querella Maria Fernandes, mançeba que foy de Vasco Fernandes, deu querella a Pero de Miranda alcallde, de Catallyna das Seixas que lle chamara puta carbeyro que dormía con seu barregayo Fernando Alvares, o qual non fora nen era nen deus non o quisese, et et que o dava por querella, que lle desen testemuyo denformaçon et que reçebia a dita querella et faría aquello que con dereito devese. Tests. Diego Rodrigues, Joan de Ferrera, Joan de Madride, Fernando.