GMH/ÍNDICE A-Z

52

1417, setembro, 15.16
Frei Pedro Nunes declara ter recibido 300 maravedis.

Quinse dias do mes de setenbro. Sabean todos que eu frey Pedro Nunes da Ordee de San Domingo... outorgo et connosco que reçebi de Gil Peres, procurador que fuy do conçello da çidade de Santiago (tresentos moravedis), contando branqua a tres dineiros, os quaes mos el dou por mandado do conçello da dita çidade para (ajuda das) expensas et custas que o convento do dito mosteiro avia mester para o capitolo gẽeral (que se) celebrava enno dito mosteiro de San Domingo onde confesso, et renunçio etc a ley etc. Testemoyas: Afonso Martines, coengo enna iglesia de Santa Maria d’Iria de Padrón et Afonso Peres, escrivan.


16 Falta un anaco na parte dereita do folio, que xa faltaba no século XVIII cando o rexedor Millara sacou testemuño deste acordo. Restituíno co acordo anterior. O restituído vai entre corchetes.