GMH/ÍNDICE A-Z

54
1307, agosto, 12
O bispo e o Cabido outórganlles a Pai Miguez, á súa muller e a unha voz o eixido do Hospital, en Santiago de Vilariño, reciben a cambio parte da leira da Penela, na mesma freguesía.
MADRID, AHN, Carp. 1332 A/20, carta partida por a.b.c, perg. orix, galego, gótica cursiva, 205x182 mm.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Rodrigo, por la gracia de Deus bispo de Lugo, con outorgamento do cabidoo desse miismo lugar fasemos tal emplazamento con vosco Pay Miguelez de Castroverde et con vossa moller Maria Perez et con una pessoa qual vos a dita Maria Perez nomeardes en vida ou en morte. Conven a saber que vos damos por en todos vossos dias d'ambos et d'aquella pessoa que a dita Maria Perez nomear, o nosso orto chamado do Espital, que iaz na terraria de Castroverde, sub signo de Santiago de Villarino, con todas suas pertenenças et dereyturas, et iaz da una parte o orto de Domingo Iohannes o piliteyro, et da outra parte o orto de Simon Iohannes et de Martin Perez do Outeyro, et fer de testada no Camino Françes; que o aiades et esfruytedes segundo dito e. Et eu Maria Perez sobredita con outorgamento do dito Pay Miguelez, meu marido, que e presente et outorgante, dou a vos, o bispo sobredito, et a vossos subcessores por iur d'erdamento por sempre una teega sementadura d'erdade na myna leyra de Pennela, a hun dos cabos de la qual quiserdes; a qual iaz a par da leyra de Pedro Rodriguez de Buroom da una parte, et a leyra de Pay Perez de Virabade da outra, sub signo de Santiago de Villarino, da qual vos meto logo no iur et na possisson que a aiades et possuyades por vossa a todo tempo. Et esta herdade sobredita vos dou por rason do enprasamento que nos vos fasedes do orto iadito. Et a pus morte de min et de meu marido et d'aquella perssoa que eu nomear este orto sobredito que fique a vos o bispo iadito et a vossos sucessores livre et quito con todos seus boos paramentos et melloranças que en el foren feytas. Et nos os sobreditos Pay Miguellez et Maria Perez nos obligamos de comprir esto segundo dito e et de fasermos sempre de paz aquella herdade por todos nossos bees su pena de Cª moravedis da moneda del rey don Fernando. Et nos o bispo sobredito nos obligamos de vos fasermos de paz o dito orto. Et que esto non venna en dulta nos o bispo et cabidoo et Pay Miguelez et Maria Perez sobreditos mandamos a Francisco Lopez que fezesse ende duas cartas partidas por A.B.C. et fesemoslas ssellar dos seellos de nos obispo et cabidoo sobreditos.

Feyto foy esto XII dias d'agosto. Era de mill et CCC et XLª Vª anos.

Testemoyas: Andreu Perez et Aras Peláez, clerigos do bispo; Gomez Peláez et outros.

Eu Francisco Lopez notario iadito a esto presente fuy et de mandado das ditas partes esta carta escrivi et puge en ella meu sinal en testemoyo de verdade.

SIGNO