GMH/ÍNDICE A-Z

355

agosto, 23

Sentencia do alcalde para que Fernando de Verín pague a Gonzalo de Cobreiros 15 mrs. que a súa sogra Tereixa Anes debe por dous bincos. (fol. 107v)

Gonçalvo Fernandes.

Lues XXIII de agosto, Pero Rodrigues alcallde mandou por sentença a Fernando de Berin que doje a IX dias dese et pagase a Garçia de Cobreiros XV .- vellos de dous vincos que Tereija Anes sua sogra devía dos ditos dous bincos e que o dito Garçia Fernandes que os dese e pagase ata de Domingo Ferreiro ao dito termino e as partes todas tres que presentes estavan diseron que consentian. Tests. Gomes Yanes, Loys Gonçalves, Pero de Porçomillos notarios.