GMH/ÍNDICE A-Z

347

agosto, 20

Absolución emitida polo arcediago Xoán Martínez sobre unha sentencia anterior. (fol. 106)

En este dia, enna igleia de San Martiño, audiençia das vesperas, foron dados por liçençiados meu amo e seu yrmaan por Joan Martines arçediano, da carta que contra elles ganou (- - -). Tests. Pero Gonçalves et Joan de Tolledo e Pero Rodrigues. (fol. 106)