GMH/ÍNDICE A-Z

726
1372, outubro, 28. Zamora
Real provisión de Henrique II na que lles ordena a Pedro Ruiz Sarmiento, adiantado maior de Galicia, e a todos os funcionarios deste reino que non atenten contra o señorío do bispo de Lugo nin contra os dereitos que este tiña nos seus coutos e que non consintan que os seus vasalos pasen a outro señorío.
SÁNCHEZ BELDA: Docs..., n.º 1184, p. 495, referido a: LUGO, AC, Lib. 1º, carp. 1325 fol. 93, copia notarial do século XV .