GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

F-A7
1503, marzo, 17
María de Or(deiro) outorga poder a Gonzalo Pracer para demandar o importe de catro fanegas de pan a Pedro da Curuxeira. (fol. 8)

Poder de Gonçalvo Praser.

En Seyxalvo, des e sete dias de março, anno do naçemento de noso señor Yhesu Cristo de mill e quinentos e tres annos, Maria d’Ord(eiro) deu todo seu poder conprido, vastante e livre, segundo que mellor e mas conprydamente lo podia e devya de dar etç. a Gonçalvo Prazer, vesiño de Santa Mariña do Monte, para que podese demandar en juyçio e fora del a Pero da Curugeyra quatro fanegas de pan a çinco rs. novos cada fanega que le avia dado seu marido Pero (...) en nonbre del e de Rodrigo Praser etç. Tests. Pero Sirgado e Joan Peres vesiño de Ginzo. (fol. 8)