GMH/ÍNDICE A-Z

D184
1459, maio, 14

Rodrigo Afonso obrígase a pagar a Martín do Cabo 1820 mrs. por viño que lle mercou. (fol. 57)

Martin do Cabo.

En este día Rodrigo Afonso, morador ennas Duas Casas, obrigou sy et seus beens de dar et pagar a Martin do Cabo mill et oytoçentos e viinte mrs. de moeda vella branca en tres dños., os quaes son de viño que lle mercou, et obrigouse dellos dar et pagar ata día de Santiago primeiro que ven sopena do dobro, para o qual obrigou sy et todos seus beens et deu poder a qual quer justiça e renunçiou a todaslas leys et dereitos. Tests. que foron presentes Ares de Prado, Joan d’Encontro de Codeiro e Rodrigo de Pereda de Çea et Pero de Padron criado de Joan de Meijonfrio. (fol. 57).