GMH/ÍNDICE A-Z

D154
1459, maio, 4
Os alcaldes sobresén unha demanda que Xoán Afonso interpuxera a Donouro. (fol. 46)

Donouro.

A quatro dias de mayo en Ourense, os ditos alcalldes deron por livre et quite a Donnouro, sendo enna audiençia das vesperas, da pedra de lanpaa que lle demandava Joan Afonso. Tests. Fernando, Pero de Pinor, Fernando Vasques, (lo)* Pero Gonçalves.