GMH/ÍNDICE A-Z

303

xuño, 30

Diego de Amoeiro recibe prestados do prateiro David 60 mrs., que devolverá en dous moios de viño. (fol. 96)

David prateiro.

Et de en este dito día, Diego d’Amoeyro, vesiño d’Ourense, reçebeu enprestados de David prateiro seseenta mrs. branca en tres dños. de que se deu por pago, por los quaes ditos seseenta mrs. se obrigou de lle dar dous moyos de viño rosete de lagar rosete, do viño das suas viñas que labra en esta çidade e arredor dela a como valuer regachaan, nen a mayor valía nen a menor, so penna de tres mrs. etç. e que cada hun que page a sua parte da alcavala etç., sobrelo qual outorgou obrigaçon forte e firme etç. Tests. Ares Fernandes alfayate e Pero, criado de Goterre Afonso rejedor.