GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

111

febreiro, 24

Álvaro Gómez, morador en Pereiras, demanda a renda sobre unha casa sita en Seixalbo que ten Pedro de Castro, polo que ambos se solicitan reciprocamente os títulos acreditativos. (fol. 35)

Alvaro Gomes de Pereiras.

A XXIIII de fevereiro en Ourense, Alvaro Gomes, morador en Pereyras, requerío a Pero de Castro que lle mostrase dereito e carta e titollo que tiña a huna casa que esta enna aldea de Seixalvo, enno lugar do Curral, e por quanto por parte de sua moller el avya de aver por ela çinqo mrs. e dous copados que lle requeria que los pagase dos annos pasados e deste presente, senon que protestava de aver por el os ditos mrs. e de reçeber a dita casa etç. et logo o dito Pero de Castro diso que a dita casa que era sua e que non \lle/ devya por el cousa alguna e que lle non devía por ela dereytura nehuna e que quando llo mostrase que era prestes de llo pagar, et o dito Alvaro Gomes diso que a dita casa que era sua e que protestava de a reçeber etç. et o dito Pero de Castro diso que llo negava etç. et o dito Alvaro Gomes diso que desia o que dito avya. Tests. Joan Peres de Junqueira, Martin Brabo de Seixalvo et Gonçalvo Esteves de Seixalvo. ( fol. 35)