GMH/ÍNDICE A-Z

635
1361, febreiro, 21

O clérigo Rodrigo Álvarez dóalles ao bispo e á igrexa de Lugo tres cuarteiros e medio de cebada pola súa herdade de Vidás, na freguesía de Santiago de Cicillón, para saldar a débeda dos pedidos.

MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 21r, traslado polo notario Xoán Arias: 1380-V-25.

Era de mill et tresentos et noveenta et nove annos, viinte et hun dias de fevreyro.

Commo eu Rodrigo Alvares, clerigo da iglesia de San Mamede, que he enno couto do moesteyro de Lousada, fillo que foy d’Afonso Alvares, prellado que foy do dito moesteyro de Lousada, de bon curaçon et de boa voontade sen constrengemento algun dou a vos, o moyto onrrado padre et sennor don frey Pedro Lopes, obispo de Lugo, para vos et para vosa iglesia que aiades para senpre iamays de cada anno en salbo tres quarteyros et medio de çeveyra por quanta herdade eu aio et me perteeçe d’aver en Vidaes, por parte de minna madre, Marinna Iohannes que foy de Vidaes, a qual herdade he sub signo de Santiago de Çiçillon, os quaes tres quarteyros et meo de çeveyra dou a vos, o dito senor obispo, para vos et para a dita vossa iglesia para senpre iamays por huna grant contia de maravedis, que vos eu devo de pedidos, que en min et enna dita minna iglesia foron postos des grant tempo a aca que os eu non paguey, et por que andava chamado et esconmugado por vossas cartas, et des oie este dia endeante que aiades et levedes vos, o dito sennor obispo, et a dita vossa iglesia para senpre iamays os ditos tres quarteyros et medio de çeveyra por la dita herdade en salvo, de cada anno, por raçon da dita deveda que eu devia dos ditos pedidos. Et para vos dar et pagar de cada anno os ditos tres quarteyros et medio de paz a vos, o dito sennor obispo, obligo-vos espeçialmente todas las herdades et casa que eu aio et me perteeçe de aver enno dito lugar de Vidaes.

Et nos, o dito sennor obispo, asy reçebemos de vos, o dito Rodrigo Alvares, os ditos tres quarteyros et medio de çeveyra, de cada anno, por la dita herdade, segundo dito he, et alçamos-vos o entredito que estava posto enna dita nossa iglesia por rason dos ditos pedidos ata o dia da data desta carta, et outrossy a escomonyon que en vos foy posta por esta rason, et que esto seia çerto rogamos a Rui Gonçalves, coengo, et notario publico de Lugo, que fesesse ende esta carta.

Testemoyas: Afonso Peres de Vilamoure, mercador; Roy Gonçalves Tato; Fernan Gonçalves de Moreda; Afonso Peres de Vidaes, yrmao do dito Rodrigo Alvares; Iohan de Narla, Alvar Dias, omes do dito Ruy Gonçalves, et outros.