GMH/ÍNDICE A-Z

32

xaneiro, 12

Costanza Pardo, viúva de Francisco Anes, outórgase por paga ata o pasado ano dos atrasos do foro de 64 mrs. anuais pola casa da Rúa dos Zapateiros que lle debía Xoán Pérez de Xunqueira. (fol. 9v)

Joan Peres de Junqueira.

A XII dias do dito mes, Costança de Pardo, moller que foy de Françisco Yanes, se outorgou por paga de Joan Peres de Junqueira do foro das casas da Rua dos Çapateiros en que mora, que son LX IIII .- de cada anno, outorgouse por pago de todoslos annos pasados ata este día de San Martiño do anno pasado de triinta e tres annos, e asy que de todoslos annos se outorgou por pago ata o anno de XXXIII annos. Tests. Estevo Yanes de Seixalvo, Rodrigo Lourenço de Pyñor, Lopo de Alongos.