GMH/ÍNDICE A-Z

466a
1434novembro, 3

Vista dun preito. (fol. 137v)

   

En este día e por estas tests. pasou o auto de (...) Alvaro Peres, do labrador de Mellees. Tests. os sobre ditos.

Materias

preito; labrego

Persoas

Roi Lourenzo

Outros

Ourense