GMH/ÍNDICE A-Z

29
1433, maio, 18

Gomes Martís, morador en Santo Adraao de Leiton, recoñece que debe a Pero Eanes da Rua do Rego, alfaiate, 350 maravedis que éste lle prestara. Promete pagalos en viño ou en diñeiros antes do dia de San Martiño

(f. 13 v)

XVIII dias do dito mes. Sabean todos que eu Gomes Martiis, morador en Leiton, da figresia de Santo Adrãoo de Leiton, que soo presente, confeso et outorgo que devo et ey de et pagar a vos Pero Eans da Rua do Rego, alfayate, morador ẽna villa de Pontevedra, tresentos et çinquoenta maravedis de moeda vella, contando a branqua en tres dineiros, os quaes ditos tresentos maravedis da dita moeda me vos vos enprestates, etc., et de que me outorgo etc., et os quaes ditos tresentos çinquoenta maravedis da dita moeda vos prometo et outorgo de dar et pagar doje este dia ata dia de San Martiño do mes de novenbro primeiro que ven, en viño branquo merchante ou en dineiros, qual vos o dito Pero Yanes mais quisierdes etc., por min et por meus bẽes, so pena do doblo, et a pena etc., todavia etc., Testemoyas: Ruy Gonçalves Brageiro. Fernando Garçia, carpinteiro, et Juan Bieites Corujo et Juan Ruis, mareante, et outros.

Outra tal obligaçon fezo Rui Mouro, morador en Beade, bisiño da figresia de Santa Maria de Beade por CCCX maravedis da dita moeda, por toda contia ata oje, page pòr la via susodita. Ts. ut supra.