GMH/ÍNDICE A-Z

E1-24
1436, xuño, 18
Os xuíces emprazan ao dito Rodrigo de Olmedo para que compareza ante eles. (fol. 13)
A XVIII dias do dito mes tomou outro tal test. et diseron que o mandavan enprasar ao dito Rodrigo d’Olmedo perante sy et que eran prestes de faser aquelo que con dereito devesen. Tests. Martin dela Torre et Afonso Fernandes, Alvaro Çide notarios.