GMH/ÍNDICE A-Z

343

agosto, 14

Os dous citados obríganse a entregar a Estevo Anes o que reciban, descontados os seus gastos. (fol. 105v)

En este dito día e ora e por estas tests. os ditos Joan de Barreyro e Roy de Vylariño se obrigaron de entregar et dar e pagar ao dito Estevo Yanes todo o que asy reçebesen e recadasen dos ditos beens, descontando o que elles y tinan gastado e metido et de seu afan etç. Contrauto forte e firme etç. Tests. os sobre ditos. (fol. 105v)