GMH/ÍNDICE A-Z

D207
1459, maio, 24
Relación de bens que Catarina debe pola soldada de Rodrigo Meilán. (fol. 63)
Katallyna.
Estas son as cousas que me Catalyna deve da soldada Rodrigo Meyllan, primeiramente huun pelote de morilla coseyto et apostado, huna camisa, dous rayaas de prata, huun trasenllo, huun capallejo, et deu seu poder a sua madre Clara para reçeber et recadar e dar carta de pago de todas estas cousas etç. poder abastante etç. feito a XX IIII de mayo de LIX. Tests. Garçia d’Ourante, Fernando Afonso, Rodrigo do Cabo.