GMH/ÍNDICE A-Z

Carta de Fernando da Lama clerigo.

Sabean quantos esta carta de arrendamento viren como eu, Alvaro Gonçalves, clerigo do coro da igleia d’Ourense et reytor da igleia de Santa Maria d’Almoyte, de liçençia et autoridade de Alvaro Fernandes, canonigo enna igleia d’Ourense e vigario da Terra do Cabiidoo, que me da liçençia et autoridade para esto que se adiante sige, arrendo a vos, Fernando da Lama, clerigo reytor da igleia de San Salvador d’Armaris, a dita miña igleia de Santa Maria d’Almoyte, a qual vos arrendo deste día de janeiro primeiro que agora pasou ata quatro annos conpridos primeiros sigentes, quatro novidades alçadas et mays non, o qual dito benefiçio vos arrendo por lo dito tenpo con estas condiçoens, que me diedes et pagedes por el de renda en cada huun anno quatroçentos mrs. de mo et seseenta mrs. de moeda vella, contando branca en tres dños., os quaes quatroçentos et seseenta mrs. me avedes de dar e pagar de cada anno aos terços do anno, et mays que vos o dito Fernando da Lama que servades o dito meu benefiçio enno espiritual et tenporal, et pagedes rey et Roma et see et padroens, et pagedes todos los outros encarregos ao dito benefiçio perteesçentes, en tal maneira que eu aja os ditos CCCC LX .- en paz et en salvo segundo dito he, et do al que ajades et levedes para vos todos los frutos et rendas e disemos e primiças e outras quaes quer cousas ( fol. 33v)
ao dito benefiçio perteesçentes, et obrigo os beens da dita miña igleia para vos faser saao et de paz o dito arrendamento e para vos defender con el a dereito etç. et eu, o dito Fernando da Lama, obrigo meus de vos pagar de cada huun anno os ditos CCCCLX .- aos terços do anno segundo dito he e de servyr o dito benefiçio e pagar rey e Roma e see e padroens etç. et pagar todos los outros encarregos etç. Penna mill mrs. etç. Et eu, o dito Alvaro Fernandes, asy dou a dita liçençia et autoridade ao dito arrendamento e mando que valla segundo dito he etç. Tests. que foron presentes Rodrigo et Joan, criados do dito Alvaro Fernandes, e Gomes Ares, morador enno ribeiro de Meende, et Gomes Gonçalves de Canba clerigo e outros.