GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

52
1307, marzo, 1

Maior Eanes véndelles a García Fernández e á súa muller as súas propiedades en Arcos e Maceda por 300 soldos.

MADRID, AHN, Carp. 1332 A/18, perg. orix., galego, gótica cursiva, 200x141 mm.

In Dei nomine amen. Sabiam quantos esta carta viren como eu Mayor Eanes filla de Iohan Lopes de Boveda et de Sancha Eanes de boo curaçon et de boa voontade, vendo a vos Garçia Ferrnandez de Santa Maria Alta escudeyro et a vossa muller Aldara Eanes, todo quanto herdamento eu aio et devo por aver en Arcos, sub signo de San Pedro, et en Maçaeda sub signo de San Salvador, yglesiario et legario (sic), et de compras et de gaanças, et en todos llos outros lugares que o eu aio en Aguiar de parte de mia madre sobredita, assi yglesiario commo leygario con todas suas pertenenças et dereyturas peru quer que vaan, a montes et a fontes, et resebo de vos en preço por esta vençon sobredita treçentos soldos da moneda del rey don Fernando que fasen quatro dineiros novees tres soldos, de que soo ben pagada et entrega, et obligo min et todos meus bees a vos faser senpre esta vençon sobredita de pas, des oie mays avedea senpre en pas vos et vossa vos pus vos o meu senorio removoudo et o poder.

Feyta a carta da vençon primeyro dia de março. Era de mill et CCC XLª V annos.

Testemoyas que foron presentes: Pedro Peres de San Iullao de Carvallido ts., Domingo Eanes da rua Minaa, mercadores; Arias Ferrnandes de Santa Euffemea ts.; Pedro Rodriguez de Villachaa ts.

Et eu Arias Affonso, notario publico de Lugo, presente foy et notey et esta carta escripvi por mia mao propia et puge y meu nome et meu signal en testemoyo de verdade.

SIGNO