GMH/ÍNDICE A-Z

D186b
1459, maio, 14
Gómez de Cerdedo asume en solitario a dita fianza, liberando dela os demais fiadores. (fol. 58)
En este día et por estes tests. o dito Gomes de Çerdedo se obrigou por sy e por seus beens de quitar a pas et a salvo da dita fiadoría aos sobre ditos fiadores.