GMH/ÍNDICE A-Z

D23
1459, marzo, 7
Xoán González de Deza, arcediago de Baroncelle, presta certa cantidade de diñeiro que lle será devolta en viño. (fol. 7v)

Joan Gonçalves arçediano e Gonçalvo F(...).

A sete dias de março, en Ourense (...) morador en Bobadella seu fiador (...) vesiños d’Ourense, reçeberon enprestados (...) de Deça arçediano de Baronçelle enna iglesia (...)os et triinta mrs. vellos p(...) se obrigou dellos encher (...) a dorna primeira que ven do viño das (...)as do dito lugar de Bobadella, nen a may(or ...)lia nen a menor, forro et quite de alcavala, pe(na) do dobro, para o qual se obrigaron anbos de man comun etç. Tests. Gomes Rodrigues, Sueiro de Deça, Rodrigo de Meijonfrio.