GMH/ÍNDICE A-Z

543
1349, outubro, 25. Lugo
O Cabido de Lugo arréndalle ao chantre don Fernando de Deus a administración de xullo por 950 marabedís anuais e as obrigas sinaladas no Estatuto Novo.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 67r.

Era de mill et tresentos et oyteenta et sete annos, viinte et çinquo dias d’outubre.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos, o dayam, et cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidoo enno coro da dita iglesia, arrendamos a vos dom Fernando de Deus, chantres de Lugo, deste San Iohan Bautista primeyro que ven endeante por en todos vossos dias, a amystraçon do mes de julio, que he da dita iglesia de Lugo, con todas suas pertenenças et dereyturas, segundo que mays compridamente perteesçe a a dita amystraçon, segundo que a agora tinna et usava don Alvar Dias, arçidiago de Neyra que foy. Et avedes a dar por la dita amystraçon, cada anno en salvo, noveçentos et çinquenta moravedis, a oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey dom Afonso, et avedes a amystrar et comprir et proveer enno dito mes de pan et de vinno a os coengos en esta maneyra: dar quatro paes et hun quartillon de vinno a o coengo et dous paes et hun meo de vinno a o raçoeyro, et pagar C XX IIIº moravedis de sobreposta, et comprir et amystrar todas las cousas et cada huna delas, que se conteen enno estituto novo. Et obligamos todos nossos beens para vos faser a dita renda de paz, et avemos-vos a reçeber en conta tomas de rey ou de inffante ou de ricoome ou de bispo ou de merino se acaesçeren, segundo que custumaron a reçeber ata aqui ennas outras rendas da iglesia de Lugo.

Et eu, o dito chantres, asi reçebo de vos, dayam et cabidoo sobreditos, a dita renda da dita amystraçon, et obrigo min et todos meus beens, ecclesiasticos et segrares, para comprir et pagar a dita renda et as coussas sobreditas, segundo sobredito he. Et demays para o comprir asi dou-vos por fiadores a dom Affonso Gomes, arçediano de Deça, et a don Ruy Ferrnandes d’Aguiar, coengo de Lugo. Nos, os ditos arçidiano et Ruy Ferrnandes, que estamos presentes et outorgantes et obrigamos todos nossos bees a a dita fiadoria. Et por que esto seia çerto nos, dayam et cabidoo et chantres sobreditos, rogamos a Fernando Peres, notario de Lugo, que fesese escrivir esta carta.

Feyta en Lugo era et dias sobreditos.

Testemoyas: don Diego Ferrnades, dayam; don Vaasco Dias, iuys; Iohan Dias, Tomas Gomes, Andres Peres, coengos; Iohan Afonso, Gonçalvo Eanes, raçoeyros de Lugo; Iohan Afonso de San Iullao, scudeyro; Iohan Ferrnandes, criado do chantres; et Lopo Peres, porteyro do dito cabidoo.

Et eu Fernando Peres, sobredito notario publico del rey en Lugo, que a esto que sobredito he chamado et rogado presente foy con as ditas testemoyas et fiz escrivir et puge y meu nome et meu signal.