GMH/ÍNDICE A-Z

122
1457

-122-

E logo, o dito Vasco Chico se obligou cõ todos seus bẽes de faser / dar carta de pago á dita Ynés Peres386 da parte dos ditos bees a Afonso Ferrnandes, seu fillo, ou / de a sacar a pas e a sal[uo]387 en todo tenpo do mũdo do dito Afonso Ferrnandes, / seu fillo. Carta firme. Testigos: os ditos. So pena4 de IJ M morauidís388.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
386. Á dita Ynés Peres está entreliñado.
387. Está escrito sal
.
388. So pena de IJ M morauidís engadiuse despois do signo de peche da nota; pena leva un trazo por riba.