GMH/ÍNDICE A-Z

123
1457

-123-

Este día, a dita Ynés Peres, cõ liçẽçia do dito Vasco Chico, seu marido, / dou por libre e quito ao dito Jon Ares de Figeyroa da / fiãça que lle avía feyto de lle faser dar carta de pago e de / nũçón aos fillos do dito Vasco Chico, et çétera. Testigos: os ditos.