GMH/ÍNDICE A-Z

46
1433, xullo, 14

Pero de Portadego, morador en Pontevedra, debe entregar a Fernan Rodrigues, veciño de Almonte, cerca de Sevilla, e a Estevoo de Palos, 55 ducias de táboas de castaño serradas polas que xa recibiu o precio acordado. Comprométese a entregalas no prazo dun mes.

(ff. 20-20 v)

XIIIº dias do dito mes de jullio. Sabean todos que eu Pero de Portadego, morador en Pontevedra, que soo presente, outorgo et conosco que devo et ey de pagar // a vos Juan Rodrigues besiño de Almonte, que he çerca de Sevilla, et Estevõo de Palos, criado de Diego Gonçales Candabero, que sodes presentes, çinquoenta et çinco dusias de tavoas de castaño serradas dos toros et maderias que vos eu mostrey, as quaes tavoas han de ser en esta guisa: de tres palmos de ancho et de dous medio et de palmo et medio; et caso que ata triinta ou quorenta tavoas sejan de un palmo de ancho, que mas tomedes, et a longura ha de ser segundo que vos bistes os toros por las quaes eu resçebi a contia de maravedis porque vos las ouve et ey de dar, et de que me outorgo etc. Et as quaes ditas çinquoenta et çinco dusias de tavoas vos prometo de dar et pagar doje este dia ata oyto dias andados do mes de agosto primeiro que ven, postas en Pontevedra a mia custa et mixon, por min et por todos meus bẽes et so pena do doblo da dita contia que vos peite etc. et a pena etc. todavia etc. Ts. Vasco Rodrigues da Correaria et Juan Ares, seu yrmãao, et Gomes de Regadio.