GMH/ÍNDICE A-Z

D96
1459, abril, 16
[Fragmento moi mutilado]. (fol. 31)
En este día et (...) Afonso Rodrigues et a s(...) que a IX dias (...) que jurou que l(...) costas e que (...) Vasco de Canpo (...) Afonso Rodrigues e sua f(...) que juraron que (...). (fol. 31)