GMH/ÍNDICE A-Z

297
1333, novembro, 6. Lugo
Martiño Fernández, clérigo de San Xillao de Rubiás, véndelle ao racioneiro Xácome Eanes todo o que lle corresponde na igrexa de San Vicente de Pedreda por 250 marabedís.
 MADRID, AHN, Carp. 1332 D/12 (bis), perg. orix., galego, gótica cursiva, 209x134 mm. Véxase CD n.º 298.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Martin Ferrnandes, clerigo da iglesia de sam Iullao de Ruivaes, de bon curaçon et de boa voontade vendo a vos Iacome Eanes, raçoeyro de Lugo, todo o iglesiario et leygario que eu aio et aver devo assy de conpras commo de gaanças, et de patrimonio enna iglesia de San Viçenço de Pedreda tan ben pe-llo pe do altar, commo enna dita iglesia, con todas suas dereyturas et pertenenças et con todo o iur do padroadigo et vianda, et renda, et serviço, que me perteeçe enna dita iglesia cada anno; et mays vos vendo en outra parte huna teega et mea de çeveyra que aio cada anno pe-llo pe do altar da iglesia de San Viçenço sobredita, que conprey de fillos de Fernan Martines de Villa Nova. Et reçebo de vos en preço por esta vençon duçentos et cinquaenta moravedis d’oyto soldos o moravedi d’esta moeda blanca del rey don Affonso de que me outorgo por entrego et ben pagado, et renunçio a exçepçon dos ditos dineiros non avudos, et obligo min et todos meus bees, movelles et rays, gaanados et por gaanar, para vos faser senpre esta vençon de pas, et logo por esta carta vos meto enno iur et enna possisson et propiadade do dito iglesiario et çeveyra, et renda, et vianda, et serviço que aio enna dita iglesia. Et des oie mays este dia avedea senpre en pas vos et toda vossa vos pus vos todo meu senorio ende seia sacado et removudo de min et posto en vos.

Feyta a carta en Lugo seys dias de novenbro, era de mill et CCC LXXª et hun anno.

Testemoyas: Aras Affonso de Varçea; Gomes Aras de Boveda; Iacome das Gallinas; Pedro Pellaes ts., et outros moytos.

Et eu Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, a esto commo dito he rogado presente foy, et esta carta en minna presença fis escrivir, et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade. (+).