GMH/ÍNDICE A-Z

181

abril, 8

En Piñor, moradores dos coutos presentan denuncia contra outros varios. (fol. 59)

Os moradores dos coutos.

A VIIIº dias do mes de abril, enna aldea de Piñor, Gonçalvo de Seoane e Joan Afonso de Prado e Martin de Calvos, Afonso Fernandes, Gonçalvo Martines, Pero Parañooa, Afonso Yanes, Pero Yanes, moradores ennos coutos do bispo, tomaron testemunyo contra Pero do Seixo e Gonçalvo Yanes de Moreyras e contra çertos moradores que y estavan
(- - -)
E diseron que o desen con sua resposta. Tests. Afonso Garçia notario et Lopo de Mugares e Lopo de Moreda, Joan do Bouteiro, Joan Calbeiro. (fol. 59)