GMH/ÍNDICE A-Z

H31
1435, decembro, 13
Ares Ruxel, testamenteiro de Xoán Afonso de Prado, require a Xoán de Ortega para que redima un leiro de viña polo xusto prezo. (fols. 11v-12)

Ares Rugel, Joan d’Ortega mestre escola.

En este dito día e ora e por estas tests. Ares Rugel asy como conpridor de Joan Afonso de Prado requerio a Joan d’Ortega, mestre escola procurador do dito señor obispo, que por quanto o dito Joan Afonso mandara vender o leiro de viña da Cotromela, de foro de (fol. 11v)
quinta ao dito señor obispo, et se vendia et davan por el setençentos mrs., que o tomase por lo justo preço et o dito mestre escola diso que era prestes de o reçeber porlo justo preço etç. Tests. os sobre ditos etç.