GMH/ÍNDICE A-Z

048
1457

(18V)

-48-

Carta de pago.

En Rriãjo, XXVJ djas do dito mes de junjo, ano4 dito. Pero de Teayo, morador ẽna Cruña, / se outorgou por ben cõtento e pago dos oytoçentos morauidís vellos que lle deuja / Jon Peres de Leyro, por quanto coñosçeu que os avía rreçebjdo rrealmẽte e cõ efecto / del e de Johán Pereyreyros, morador en Rriãjo, en seu nome4, os quaes lle deuja por / rrecabdo ante notario; dou por njgũd o dito rrecabdo e rrenũçiou as leys / que falã en rrasõ da paga, e outorgou carta de pago e de fin e / quitamẽto, qual paresçer4 de meu signo4. Testigos: Jon Cãtelrra e Ferrnand / Peres, vicario, e Pedro de Villanustre, moradores en Rriãjo.

______

4. Leva un trazo sobre a palabra.