GMH/ÍNDICE A-Z

104
1457

XXVJ (32R)

-104-

Sueyro Gomes

Este dja, a dita Costança Ares, moller do dito Garçía Pichaleyro, cõ liçẽçia do dito / seu marido que lle para ello dou, outorgou que daua e traspasaua e rreley/xaua e quitaua ao dito Sueyro Gomes toda quanta herdade e vjnas lle / perteesçíã e perteesçer deue en qualque(e)r maneyra e por qualque(e)r rrasõ, des/lo lugar e porto de Rriãjo fasta las vjnas do Barco, fasta o val, / o qual lle daua por quanto lle fiso a ela e ao dito seu marido graçia / e merçed e lles soltou o foro de hũa casa, que oje dito dja lle aforarõ / en354 XIJ morauidís por todas súas vjdas de / amos e dous4, cõ que despoys de súas vjdas, seus fillos e herdeyros, / soçesores lle paguẽ o dito foro; pena4 de J M morauidís. Outorgou carta forte. Testigos: / os ditos. Et çétera.

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
354. Antes está riscado por foro de XIJ morauidís para senpre.