GMH/ÍNDICE A-Z

139
1457

-139-

En Rriãjo, XIJ djas do dito mes. Eluyra Garçía, cõ liçẽçia de seu marido, Diago / Garçía, feso seu procurador bastante para en todos seus pleitos e para sostitu/ýr e jurar en súa alma a Jon Martíns, seu yrmão, morador en Sã Simõ d'Oos, e / outrosí para demãdar e rrecabdar diñeyros e pã e vjno e gandos e bees mobles / e rraýses e outras quaesque(e)r cousas que ha de aver por herẽça de súa madre / e padre ẽna dita feygresja, e para dar cartas de pago, et çétera. Testigos: Jon Cãtelrra / e Pero dos Santos e Diego Maseda. //