GMH/ÍNDICE A-Z

145
1457

(40V)

-145-

En XVIIJº djas de desenbre4, ano4 dito de LVIJ anos4. Como4 / eu, Eluyra Cochjña, moradora ẽna freigresja do Araño, faço meu / procurador bastante para en todos meus pleitos, et çétera, a Jon Sequo / de Rriãjo e para jurar e sostituýr; obligouse, et çétera. Testigos: / Jon de Freixjdo e Afonso de Querentes, o Vello, e Jon Cãtelrra.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.