GMH/ÍNDICE A-Z

117
1457

-117-

En XV días do dito mes, ano4 dito, en Rriãjo. Jon Pereyreyros / de Rriãjo outorgou súa procura[çón]376 bastante para sostituýr / en todos seus pleitos moujdos e por mouer a Jon de Comojo, cóẽgo, / e a Jon Cão, moradores en Padrõ. Carta firme377, et çétera. / Testigos: Jon Vasques, clérigo, e Áluaro da Egleia de Rriãjo e Pero d'A/buýn de Leyro.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
376. Está escrito procurador.
377. Despois está riscado testigos.