GMH/ÍNDICE A-Z

464
1434outubro, 24

Costanza Afonso, moradora en Sobrado, recibe como foreiro dunha casa a Gonzalo da Carreira. (fol. 137)

Ante desto, a XXIIII dias de oytubro, enna aldea de Sobrado, Costança Afonso, muller que foy de Rodrigo Peres, consentyo et reçebeu por foreiro a Gonçalvo da Carreira e a sua moller Aldonça Rodrigues, do foro da casa que lle tina feita Joan Domingues e Fernando Afonso, que esta en Sobrado etç. Tests. Pero Carneiro coengo, Afonso Yanes de Ventrases, Fernando criado de min o notario. (fol. 137)