GMH/ÍNDICE A-Z

068
1457

(23V)

-68-

Obligaçõ.

Este dito dja, mes e ano4, ẽno dito lugar, se obligó4 cõ todos seus bẽes Afonso de Lugo203, et çétera, / de faser, de ser a morte da dita María de Leýño, des mjsas rresadas a su / custa e mjsiõ, e outrosí de a sacar a pas e a saluo de Jon de Carrasedo, clérigo, e de outro que ena dita egleia veña por rrasõ do foro que a204 ella demãda / o dito Jon de Carrasedo, e de a faser absoluer das descomujõs en que está a pedimento / do dito Jon de Carrasedo, e trager absoluçõ delas e asý mjsmo de lle pagar / o dito foro se ela de dereyto lle era tiúda de o pagar; carta firme205 cõ / poder a las justiças e rrenũçiaçõ de leys4, et çétera. Testigos: os ditos.

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
203. Afonso de Lugo está sobre a liña.
204. A está entreliñado.
205. Despois hai riscado por y
.