GMH/ÍNDICE A-Z

309
1334, marzo, 10. Lugo
MADRID, AHN, Carp. 1332 D/17, perg. orix., galego, gótica cursiva, 126x363 mm.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Marina Eanes de Rimiae, filla de Maria Peres et de Iohan Vello, et neta de Nuno Pego, con meu fillo, Affonso Peres, nos anbos de consuu, de bon curaçon et de boa voontade vendemos a vos Iacome Eanes, raçoeyro de Lugo, et a vosa vos, sete soldos d’esta moneda del rey don Afonso que nos avemos cada anno pe-llo pe do altar da iglesia de Sant Viçenço de Pedreda con toda a renda et serviço et vianda, et iur do padroadigo, que nos perteeçe enna dita iglesia, et con todas suas dereyturas et pertenenças. Et reçebemos de vos en preço por esta vençon çen soldos da dita moneda de que nos outorgamos por entregos et ben pagados, et renunçiamos a exçepçon do aver non contado et d’engano mays cada meatade do dereyto preço, et toda outra boa raçon et exçepçon que por nos por nos (sic) posamos diser et alegar que as non posamos por nos diser nen alegar en iuyço nen fora del. Et para esto asy conprir et guardar et para contra esta vençon non viir façemos iuramento a os santos avangeos, corporalmente taniudos con nosas maos, et obligamos nos et todos nosos bees de vos faser senpre esta vençon de pas, et des oie mays este dia avedea senpre en pas vos et toda vosa vos pus vos.

Feyta a carta da veçon en Lugo X dias de março, era de mill et CCC LXX et dous annos.

Testemoyas: Iohan Eanes de Muia; Gomes Aras de Boveda; Pedro Martines, omme do bispo ts., et outros.

Et eu Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, a esto commo dito he pressente foy et esta carta fis escrivir et puge en ela meu signal. (+).