GMH/ÍNDICE A-Z

351
1337, abril, 16. Lugo
Relación de propiedades que o Cabido de Lugo comprou cos 4000 marabedís obtidos pola venda das propiedades de Vilarpon.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 11v.

Sabeam quantos esta carta viren, commo nos Fernan Aras, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo seendo iuntados en cabidoo commo avemos de huso et de custume, conosçemos et outorgamos et confessamos que dos quatro mill moravedis por que nos vendemos os herdamentos de Vilarpon a Gomes Peres de Çervantes et a sua muller Costança Meendes, que ouvemos et conpramos destes quatro mill moravedis, hun casal d’erdade en Castello sub a capella de Santiago a don Aras Pellaes, thesoreyro da iglesia de Lugo, por mill et treçentos moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Affonso. Et outrosy compramos de Iohan Martines, dito Maçaas, et de sua muller Moor Peres, hun casal d’erdade en Suylae sub signo de Santiago de Meylae et de San Lourenço d’Alveyros, por mill et quinentos moravedis da dita moeda. Outrosy conpramos a meatade de huna casa, que foy de Domingo Alguaçil, que he enna çiudade de Lugo, cabo as casas que foron do thesoreyro, don Iohan Eanes, por LXXta moravedis. Item compramos herdamento a Pedro Martines de Viveyro et a sua nana Maria Peres, et a Tareyia Peres et a suas yrmaas, en Castello, que iuntamos a o dito casal de Castello, que custou duçentos moravedis, d’oyto soldos o moravedi. Et suman estes moravedis sobreditos tres mill et LXX moravedis, d’oyto soldos cada moravedi. Et asy fican noveçentos et XXXta moravedis para conprarmos possiçoes et herdamentos en elles [...] noveçentos et XXXta moravedis soon et fican no thesouro da dita iglesia para os metermos en possiçoes commo dito he. Os quaes moravedis sobreditos reçeberan por noso mandado don Alvar Dias, archidiago de Sarrea, dos ditos Gomes Peres et Costança Meendes, pagos por noso mandado a o dito thesoreyro et Affonso Eanes, raçoeyro de Lugo, dos quaes quatro mill moravedis sobreditos nos dayam et cabidoo sobreditos conosçemos et outorgamos que somos entregos et ben pagados tanben do dito archidiago et thesoreyro commo do dito Affonso Eanes. Et os quaes ditos casares et herdades et casa sobredita nos os ditos dayam et cabidoo reçebemos que foron conprados dos quatro mill moravedis sobreditos que nos deron en preço por los ditos herdamentos de Villarpon os sobreditos, Gomes Peres et Costança Meendes, en permutaçon et en escambeo dos sobreditos herdamentos que de nos conpraron. Et se alguna carta pareçer porque os ditos quatro mill moravedis reçebessen os ditos thesoreyro et Affonso Eanes do dito archidiago, damos-la por nenhuna para senpre et mandamos que non valla, et obligamos nossos bees a quitarlos senpre a salvo et sen seu dampno dos ditos quatro mill moravedis. Et por que esto seia çerto nos, dayam et cabidoo sobreditos, rogamos et mandamos a Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, que feçese desto duas cartas huna que posese no livro este do cabidoo et outra que desse a o dito archidiago de Sarria. Que foy feyta en Lugo ennas casas do dito dayam XVI dias d’abril, era de mill et CCCos LXX et çinquo annos.

Testemoyas que foron presentes don Alvar Dias, archidiago de Sarria; don Pedro Ruys, arçidiago de Dezon; don Pedro Iacome, iuys de Lugo; Vasco Dias et Vaasco Rodrigues, Iohan Ferrnandes, Andres, coengos de Lugo; Affonso Eanes, clerigo do choro de Lugo ts., et outros ts.

Et eu Ruy Ferrnandes, notario sobredito dado pella auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto commo dito he presente foy et a rogo dos sobreditos dayan et cabidoo esta carta escrivi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.