GMH/ÍNDICE A-Z

531
1349, abril, 17. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo afóranlle a María Domínguez e a dúas voces unha casa na Porta de San Pedro por renda anual de 40 soldos.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 61r.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos, o dayam, et cabidoo da iglesia de Lugo, damos et outorgamos afforo et avervo a vos Maria Domingues, filla de Domingo Mellio et de sua muller, Eynes Ferrnandes, que foron, a nossa cassa que esta a a Porta de Sant Pedro con sua cortinna, que he dos aniverssarios, a qual de nos tinan os ditos vosso padre et vossa nana en vervo, et vos ora avedes a teer en vossos dias. Et esta dita cassa vos damos por tal condiçon que en vossa vida ou a ora de vossa morte nomeedes huna pessoa que fique en esta cassa de pus vossa morte por en toda sua vida, et aquella pessoa que vos para esto nomeardes que en sua vida ou en sua morte que nomee et faça outra pessoa que fique na dita cassa por en toda sua vida, por tal condiçon que estas duas pessoas que dian por foro dela, quareenta soldos desta moneda del rey don Affonso, cada anno, ou a valia delles, et a outra pessoa de pus esta que dia, cada anno, por en toda sua vida çinquenta soldos da dita moneda, ou a quen a recadar os aniverssarios por nos; et a morte da pustrimeira pessoa destas a dita cassa et cortina ha de ficar livre et quita a nos et a nossa iglesia con todos los boos paramentos que y foren feitos. Et eu, a dita Maria Domingues, pressente et outorgante meu marido, Pedro Anes, assy reçebo este vervo et foro de vos, o dayam et cabidoo sobreditos, et obligo por min et por todos meus beens de o comprir et guardar en commo sobredito he. Et por que esto seia çerto nos, estas partes sobreditas, rogamos a Fernando Peres, notario de Lugo, que fezesse ende escrivir duas cartas en hun thenor.

Feyto foy esto en Lugo XVIIe dias d’abril, era de mill et CCC LXXX VIIº annos.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Fernando de Deus, chantres; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Garçia Dias, arçidiago de Sarrea; Iohan Dias, Lopo Domingues, Iohan Ferrnandes, Rodrigo Affonso, coengos de Lugo; Gonçalvo Peres, sanchristan; et Lopo Peres, porteyro, ts.

Et eu Fernando Peres, sobredito publico notario de noso sennor el rey en Lugo, que a esto presente fuy et por rogo das partes fis escrivir et puge y meu nome et meu signal.