GMH/ÍNDICE A-Z

533
1349, xuño, 17. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle a Pedro Freire, clérigo do coro, a administración de agosto en Paradela por 20 marabedís mensuais e as obrigas de costume.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 71v.

Era de mill et tresentos et oyteenta et sete annos, des et sete dias de junyo.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos don Diego Ferrnandes, dayan de Lugo, et o cabidoo dese lugar, seendo juntados en cabidoo por campaa tanguda enno coro desa iglesia, arrendamos a vos Pedro Freyre, clerigo de Santa Maria da Lama et clerigo do noso coro, por en toda vosa vida a amiistraçon do mes d’agosto que he en terra de Paradela, et avedes a dar por ella viinte moravedis de cada mes, et o pan et o vino et a sobreposta, conven a saber quatro paes de coenga et hun quartillon de vinno cada dia a o coengo, et hun medeo de vinno et dous paes a o raçoeyro, segundo he custume das outras amiistraçoes. Et esto avedes a faser et furnir a a dita amiistraçon de cada anno sen desconto et grando et geada et fallas ninguas.

Et eu, o dito Pedro Freyre, que presente soio, assy reçebo a dita renda da dita amiistraçon por en toda minna vida de vos, dayan et cabidoo, enna maneyra et por las condiçoes sobreditas, et obligo a min et a todos meus beens, eclesiasticos et seglares, para a pagar et furneçer, cada anno et cada mes, segundo dito he.

Et demays para todo asy comprir dou-vos por fiadores a don Vaasco Dias, thesoreyro, et Diego Gomes, raçoeyro, os quaes fiadores seen presentes. Et nos, Vaasco Dias, thesoreyro, et Diego Gomes, raçoeyro, que presentes seemos, outorgamosnos por fiadores segundo dito he, et obligamos nossos beens a a dita fiadoria, por condiçon que se a o dito Pedro Freyre non demandaren o pan et o vinno de cada anno ata o mes de setembro foren quitos et des y adeante que nos nen nosos beens non seamos a elo teudos, et se llo demandaren cada anno ata o dito praso que o dito Pedro Ferrnandes que o page, segundo he custume das outras amiistraçoes. Et eu, Pedro Freyre, obligo a min et a todos meus beens para quitar a vos os ditos fiadores da dita fiadoria sen voso dampno.

Et nos, dayan et cabidoo, assy outorgamos a dita renda a vos, o dito Pedro Freyre, enna maneyra que sobredita he. Et por que esto seia çerto nos, las ditas partes, rogamos a Iacome Guillelmes, notario publico de Lugo, que fesese ende duas cartas en hun tenor.

Feyta era et dias et mes sobreditos.

Testemoyas: Affonso Gomes, arçidiago de Deça: Alvar Dias, arçidiago de Neyra; Garçia Dias, arçidiago de Sarrea; Iohan Dias, Iohan Ferrnandes, coengos; et Tomas Gomes, Vaasco Rodrigues presentes et outorgantes, outrosy coengos; Iohan Afonso et Gonçalvo Yanes, raçoeyros; Fernando Garçia et Fernando Peres, notarios; Lopo Peres, porteyro, ts.

Et eu Iacome Guillelmes, notario publico del rey en Lugo, a esto presente foy et a rogo das ditas partes esta carta fis scripvir en este livro do cabidoo et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.