GMH/ÍNDICE A-Z

567
1350, decembro, 7. Lugo
O Cabido de Lugo afóralle a Pedro Eanes e a unha voz o casal e as herdades de Montedor, na freguesía de San Xillao de Bocamaos, por renda anual dunha terza e media de pan mais a obriga de reconstruír dúas casas.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 73r; Libros, lib. 6289 con referencia ao Lib. A, fol. 73.

Era de mill et CCC LXXXª et oyto annos, sete dias de deçembre.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, lo dayam, et cabidoo da iglesia de Lugo avervamos a vos Pedro Eanes, dito Carpenteyro, de Vilaçendoe, por en todos vosos dias et de huna pesoa a pus vosa morte, qual vos para esto nomeardes, o nosso cassal et herdamento de Monte Door, que fuy de Afonso Merchan et de sua muller, Maria Anes, con todas suas perteneças et dereyturas, et casas, a monte et a fonte, peru quer que vaan sub signo de San Jullao de Bocamaos, a a tal pleyto et vervo que vos lavredes et paredes ben o dito herdamento, et duas casas que y estan derribadas que as refaçades et endereçedes de parede et cubrades de lousa, et que as mantenades feytas en boo estado; et avedes a dar, cada anno, de renda en salvo en Lugo, a aquel que recadar os anivesarios desa iglesia, huna terça et medea de pan por la teega vella que suya andar ante que entrasse Afonso, huna teega a cheas et outra a rapadas, as duas partes de temporao et a terça de serodeo, do mellor pam que y ouver posta a semente. Et aquela pesoa que y for nomeada por vos, commo dito he, do dia do voso finamento ata hun mes primeyro que venna reçeber de nos, lo cabidoo, o dito vervo et de fiador que o cumpla asy, se non que perça o dito vervo. Et vos et a dita pessoa avedes a seer vasalos serventes et obedientes da iglesia de Lugo. Et nos avemos-vos a anparar et defender asy commo a os outros serviçaes da iglesia de Lugo. Et a finamento de vos, lo dito Pedro Yanes, et da dita pesoa o dito casal et herdamento deve ficar a a iglesia de Lugo livre et quito con as ditas casas feytas et con todos los outros boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, o dito Pedro Yanes, que estou presente asy reçebo de vos, lo dito dayam et cabidoo, o dito cassal et herdamento por min et por la dita pesoa et obligo min et todos meus beens para pagar a dita renda cada anno et conprir todo o que sobredito he. Et demays para o todo asy comprir dou-vos por fiador Jacome Peres de Bagueyxos, omme de don Diego Ferrnandes, dayam de Lugo. Eu, o dito Jacome Peres, estou presente et outorgante a a dita fiadoria. Et se por la ventura finar este fiador que do dia que el finar ata hun mes que nos venna dar outro fiador en seu lugar se non que perça o dito vervo. Et eu, o dito Pedro Yanes, obligo meus beens a vos lo dito Jacome Peres para vos quitar en salvo desta fiadoria.

Et que esto seia çerto nos las partes sobreditas rogamos a Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, que feçese desto duas cartas, tal huna commo outra, huna no livro do cabidoo et outra a o dito Pedro Yanes, signadas con seu sinal.

Que foron feytas enno coro desa iglesia, era et mes et dia sobreditos.

Et por mayor firmidue nos, lo dito cabidoo, mandamos seellar esta carta con noso seello.

Et foron presentes: don Diego Ferrnandes, dayan; don Fernando de Deus, chantres; don Garçia Dias, arçidiago de Sarria; don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Lopo Domingues, thesoreyro; don Vaasco Dias, juys; Iohan Dias, Iohan Ferrnandes, Thomas Gomes, coengos; Iohan Afonso, Garçia Yanes, Ruy Gomes, raçoeyros; Affonso Peres, Arias Peres, Afonso Ferrnades, clerigos do coro; Iacome Guillelmes et Afonso Fernandes, notarios.

Et eu Fernando Garçia, notario publico sobredito, a esto fuy presente et esta carta fis scripvir en este livro do cabidoo et puge y meu signal en testemoyo de verdade.