GMH/ÍNDICE A-Z

568
1350, decembro, 15. Lugo
O Cabido de Lugo arréndalle ao deán, durante seis anos, os aniversarios por 2050 marabedís anuais.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 72r.

Era de mill et trezentos et oyteenta et oyto annos, quinze dias do mes de dezembre.

Seendo don Diego Ferrnandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo iuntados en cabidoo enno coro desa iglesia por campanya taniuda, o sobredito cabidoo arrendou a o dito dayam os anyversarios desta iglesia con todas suas pertenenças et dereyturas, deste San Iohan Baptista primeyro que ven ata seys annos primeyros, et con os aniversarios que se en este tempo mandaren a esta iglesia, et con todas las outras condiçoes con que ata aqui esteveron arrendados. Et ha de dar, cada anno, de renda por eles, dous mill et çinquenta moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey dom Affonso, et pagar las proçisoes. Et estos dineyros ha de pagar segundo for ordinado por lo cabidoo commo os pague. Et o dito dayam reçebeu asy a dita renda et obligou seus beens para pagar o ditos moravedis, cada anno, et pagar las proçisoes segundo dito he.

Testemoyas: don Fernando de Deus, chantres; don Affonso Gomes, arçidiago de Deça; don Garçia Dias, arçidiago de Sarria; don Lopo Domingues, thesoreyro; Iohan Ferrnandes, Iohan Dias, coengos, et Gonçalvo Eanes, raçoeyro de Lugo, ts.

Et eu Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, a esto pressente fuy, et a rogo do dayam et cabidoo sobreditos esta carta en minna presença fis scripvir en este livro do cabidoo et puge y meu signal.