GMH/ÍNDICE A-Z

598
1353, agosto, 8. Lugo
O bispo e o Cabido de Lugo afóranlle a Vasco Fernández e a unha voz as propiedades e padroados que lle pertencían ao deán don Fernando Arias mais os casais de Leonor Fernández por renda anual de 12 capóns.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 45r e v.

Era de mill et tresentos et noveenta et hun annos, oyto dias d’agosto.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos don frey Pedro Lopes da orden dos preegadores por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, et conffesor do moy nobre sennor rey dom Pedro, con outorgamento de dom Lopo Domingues, thesoreyro, vigario de dom Diego Ferrnandes, dayan, et cabidoo da dita nosa iglesia, por fasermos ben et merçee a vos, Vaasco Ferrnandes de Paramo, criado que sodes do dayam, dom Fernan Arias que foy, damos-vos et outorgamos-vos que en toda vossa vida et de huna pessoa qual vos nomeardes en vida ou a tempo de vosso finamento, todos los herdamentos con suas dereyturas et pertenenças sub quaesquer signos que vaan et padroadigos et iglesiarios et jantares dos iglesiarios que o dito dom Fernan Arias, dayan que foy ,avia et lle perteesçia et perteesçer devia a tempo de seu finamento, que el mandou a a dita nossa iglesia en seu testamento, du quer que os el ouvese, et damos-vos poder que posades presentar en nosso nome et da dita nosa iglesia a as ditas iglesias onde el era herdeyro et padron quando se vagaren ou a parte dellas ou de cada huna dellas, por tal condiçon que nos mostredes a nos, ou a nosso vigario, o tidoo da dita iglesia quando a gaanardes para se gardar a nosa jurdiçon et da dita nosa iglesia, que vos et a dita pessoa que hussedes et posuyades en nosso nome et da dita noss iglesia os ditos herdametos et padroadigos et iglesiarios et jantares de iglesiarios, que o dito dayan avia, et demandedes de cada anno as rendas et os padroadigos das ditas iglesias et os jantares; et non avedes de vender, nen eallar, nen subpinorar, nen escambear estos ditos herdamentos et padroadigos et iglesiarios et jantares vos nen a dita pesoa; et avedes-nos a dar, de cada anno, por foro et en reverença dose capoes de dia de Natal ata kallendas fevreyras vos et a dita pessoa que de vos for nomeada; et a vosso finamento et da dita pessoa que nos fiquen os ditos herdamentos et padroadigos et iglesiarios et jantares de iglesiarios livres et quitos et desenbargados con todos los boos paramentos que y foren feytos a nos et a a dita nossa iglesia. Outrossy vos damos mays, para vos et para a dita pesoa, todos los cassares et herdamentos que nos a nos et a a dita nossa iglesia ficaron de Lionor Ferrnandes, criada que foy do dito dayam, dom Fernam Aras, os quaes cassare et herdamentos o dito dayam deu a a dita Lionor Ferrnandes en sua vida, et mandou en seu testamento que finando a dita Lionor Ferrnades seu fillo ou sua filla, que os dito casares et herdamentos que ficasen en nos et enna dita nosa iglesia que eramos herees do dito dayam.

Et eu, o dito Vaasco Ferrnandes que presente estou, assy reçebo de vos, o dito sennor obispo et cabidoo, a dita merçee et ben que me fasedes dos ditos herdamentos et padroadigos, et iglesiarios et jantares da iglesia, et obrigo min et todos meus beens de comprir todo esto que iadito he, et de pagar, cada anno, eu et a dita pesoa por dia de Natal os ditos dose capoes. Et que esto seia çerto nos as ditas partes rogamos et mandamos a Ruy Gonçalves, raçoeryo notario publico de Lugo, que fesesse desto dous publicos strumentos tal hun commo outro.

Que foron feytos en Lugo era et dias sobreditos. Et por mayor firmidume nos, o dito sennor obispo et cabidoo et Vaasco Ferrnandes, possemos y nossos seellos pendentes.

Testemoyas que a esto foron presentes: dom Fernan de Deus, chantres; dom Garçia Dias, arçidiago de Sarria; dom Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; dom Vaasco Dias, iuys; dom Lopo Domingues, thesoreyro; Iohan Dias, Iohan Ferrnandes, Diego Martines, coengos, et outros.

Et eu Ruy Gonçalves, raçoeyro notario publico de Lugo dado por auctoridade do dito sennor obispo, a esto presente foy con as sobreditas testemoyas et a pedimento das ditas partes esta carta en minna presença fis escrivir et puge y meu signal en testemoyo de verdade.