GMH/ÍNDICE A-Z

133

marzo, 5

Sentencia pola que Inés Anes, trapeira, debe pagar 20 mrs. ao prateiro Xoán Fernández. (fol. 41v)

Feito e dado.Joan Fernandes.

(Et despois desto, sesta feira Vº dias do mes de março, en Ourense, enna Praça do Canpo, audiençia da terça, Loys Gonçalves e Afonso Yanes, juises d’Ourense, mandaron por sentença a Eynes Yanes trapeyra, que ata IX dias dese et pagase a Joan Fernandes prateiro viinte mrs. branca en tres dños. que confesou que lle devia con as costas dereytas, e as partes consentiron. Tests. Afonso de Betanços notario e Alvaro Fernandes coengo, Meen Rodrigues de Paradella)*.