GMH/ÍNDICE A-Z

462
1434outubro, 31
No último día de prazo, Pedro Fernández de Porzomillos, notario, presenta 100 mrs. na tenda do prateiro Xoán Fernández, para redimir unha “prenda” que lle fora poxada. (fol. 137).


Pero Fernandes.

Domingo XXXI dias de oytubro, Pero Fernandes de Porçomillos notario presentou ante a porta de Joan Fernandes prateiro çerto mrs., os quaes diso que eran çen mrs., os quaes diso que presentava en remison de huna prenda que lle fora vendida, que o dito Joan Fernandes conprara, et por que o dito Joan Fernandes diso que lle dera a guardo et oje era o termino, por ende que os presentava et que protestava que a dita prenda que se non perdese, et esto en ausençia do dito Joan Fernandes e ante as suas portas de morada, presente sua mançeba etç. Tests. Afonso Garçia predreiro et (- - -) seu criado et Pero do Tiollo.