GMH/ÍNDICE A-Z

6
1396, xuño, 26. Santiago

Noticia do traslado dos dous documentos anteriores, albalás do arcebispo.

Tombo H da catedral de Santiago de Compostela, folio 3r., inverso.
   

Fui dada auctoridade a estes sobreditos dous alualães, que eran scriptos en papel e firmado do1 nome do dito señor arçibispo, por Rui de Benaujdes, juís de Luou ordenarjo ẽna iglleia de Santiago, a pedimento do dayán e cabídoo da dita iglleia. XXVJ días de juyo, ano supra. Testemoias: Johán Fernandes, raçoeiro da dita igleja, Gonçalvo Dominges, porteiro do dito cabídõo, Lopo de Montforte, criado do notario.

1 Riscado: s.